msb!

  • msb! infomsb! info
  • msb! magazinemsb! magazine
  • msb! caravanmsb! caravan

Facebook

HOME  > ニュース > 新人賞 > 茨城支部「第12回茨城南支部展」新人賞

[news] 新人賞

茨城支部「第12回茨城南支部展」新人賞

茨城支部「第12回茨城南支部展」新人賞は、以下5名に決定しました。
おめでとうございます。

井上琢さん(11院美油)油絵「大海の聲」
押田道子さん(75短デ工)油絵「祠」
住吉恵理子さん(82学基)イラスト「ダンディライオン」
東條君枝さん(05通油絵)油絵「富谷観音」
冨澤和男さん(12通油絵)油絵「早春」

「第12回茨城南支部展」

現在、開催期間中の情報

  • 第19回 ムサビ展(富山支部展)

    第19回 ムサビ展(富山支部展)

  • ムサ美埼玉「所沢地区」小品展

    ムサ美埼玉「所沢地区」小品展