msb!

  • msb! infomsb! info
  • msb! magazinemsb! magazine
  • msb! caravanmsb! caravan

Facebook

HOME  > ニュース > 新人賞 > 茨城支部「第14回茨城南支部展」新人賞

[news] 新人賞

茨城支部「第14回茨城南支部展」新人賞

茨城支部「第14回茨城南支部展」新人賞は、以下1名に決定しました。
おめでとうございます。

永野公代さん(15通油日)日本画「静かな爆発Ⅰ、Ⅱ」

「第14回茨城南支部展」

現在、開催期間中の情報

  • 第19回 ムサビ展(富山支部展)

    第19回 ムサビ展(富山支部展)

  • ムサ美埼玉「所沢地区」小品展

    ムサ美埼玉「所沢地区」小品展